golfturkey.com logo

Privacybeleid

Ingangsdatum: 20.12.2020

 Inleiding

 • Ons privacybeleid is van toepassing op uw bezoek aan golfturkey.nl en legt uit hoe we informatie verzamelen, beveiligen en vrijgeven die voortvloeit uit uw gebruik van onze service.

 • Door gebruik te maken van onze diensten geeft u toestemming voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens in overeenstemming met dit beleid. Dit stelt ons in staat om de kwaliteit van de service die wij u bieden te verbeteren.

 • Tenzij anders aangegeven in dit Privacybeleid, heeft de terminologie hier dezelfde definities als die in onze Algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze diensten en vormen in combinatie met dit Privacybeleid een bindende overeenkomst tussen u en ons.

Definities

 • SERVICE betekent de golfturkey.nl website.

 • PERSOONSGEGEVENS zijn gegevens over een levende persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van deze gegevens (of aan de hand van deze gegevens en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

 • GEBRUIKSGEGEVENS zijn gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Service of door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

 • COOKIES zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

 • GEGEVENSBEHEERDER: een natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt. Voor dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensverantwoordelijke voor uw gegevens.

 • GEGEVENSVERWERKERS (OF DIENSTVERLENERS) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de Gegevensverwerker. Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende dienstverleners om uw gegevens effectiever te verwerken.

 • GEGEVENSVERWIJDER is elke levende persoon die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

 • DE GEBRUIKER is de persoon die onze Service gebruikt. De Gebruiker komt overeen met de Betrokkene, het onderwerp van Persoonsgegevens.

Verzamelen en gebruiken van informatie

 • We verzamelen verschillende soorten informatie om onze service aan te bieden en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

 • Persoonsgegevens Tijdens het gebruik van onze service kunnen wij u vragen ons bepaalde, persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot:

  • 0.1. E-mailadres

  • 0.2. Voornaam en achternaam

  • 0.3. Telefoonnummer

  • 0.4. Adres, Land, Staat, Provincie, Postcode, Stad

  • 0.5. Cookies en gebruiksgegevens

 • We kunnen uw gegevens gebruiken om u te benaderen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die u mogelijk interesseert. Je kunt je afmelden voor het ontvangen van deze communicatie door de afmeldlink te volgen.

Gebruiksgegevens

 • We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze service bezoekt of de service opent via een apparaat ("Gebruiksgegevens").

 • Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres (bijv. IP-adres) van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

 • Wanneer u de Service benadert met een apparaat, kunnen deze Gebruiksgegevens informatie bevatten zoals het type apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw apparaat, het IP-adres van uw apparaat, het besturingssysteem van uw apparaat, het type internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens. Trackinggegevens van cookies: We gebruiken cookies en vergelijkbare traceertechnologieën om de activiteit van onze service te volgen en bepaalde informatie te bewaren. Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en opgeslagen op uw apparaat. Andere traceringstechnologieën, zoals bakens, tags en scripts, worden ook gebruikt om informatie te verzamelen en te traceren en om onze service te verbeteren en te analyseren. U kunt uw browser de opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat u sommige delen van onze service niet kunt gebruiken als u geen cookies accepteert.

 • Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

  • 0.1. Sessiecookies: We gebruiken Sessiecookies om onze Service uit te voeren.

  • 0.2. Voorkeurcookies: We gebruiken Preference Cookies om uw voorkeuren en instellingen te onthouden.

  • 0.3. Beveiligingscookies: We gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

  • 0.4. Advertentiecookies: Reclamecookies worden gebruikt om u advertenties aan te bieden die relevant kunnen zijn voor u en uw interesses.

Andere gegevens

 • Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we ook de volgende informatie verzamelen: geslacht, leeftijd, geboortedatum, geboorteplaats, paspoortgegevens, nationaliteit, registratie in de woonplaats en feitelijk adres, telefoonnummer (werk, mobiel), informatie over burgerlijke staat, gezinsleden, sofi-nummer (of ander identificatienummer voor belastingbetalers), kantoorlocatie en andere gegevens.

Gebruik van gegevens

 • We gebruiken de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

  • 0.1. om onze Service te leveren en te onderhouden;

  • 0.2. om u op de hoogte te stellen van wijzigingen aan onze Service;

  • 0.3. om u te laten deelnemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest;

  • 0,4. om klantenondersteuning te bieden;

  • 0.5. om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze service kunnen verbeteren;

  • 0.6. om het gebruik van onze Service te controleren;

  • 0.7. technische problemen opsporen, voorkomen en aanpakken;

  • 0.8. voor elk ander doel waarvoor u het verstrekt;

  • 0.9. om onze verplichtingen uit te voeren en onze rechten af te dwingen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons, inclusief voor facturering en inning;

  • 0.10. om u te voorzien van berichten over uw account en/of abonnement, inclusief berichten over afloop en verlenging, e-mailinstructies, enz;

  • 0.11. om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u al hebt gekocht of waarover u al hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen;

  • 0.12. Op elke andere manier die we kunnen beschrijven wanneer u de informatie verstrekt;

  • 0.13. voor andere doeleinden met uw toestemming.

Bewaren van gegevens

 • We bewaren je Persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. We bewaren en gebruiken je Persoonsgegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we je gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

 • We bewaren ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Overdracht van gegevens

 • Uw gegevens, inclusief Persoonsgegevens, kunnen worden overgebracht naar - en bewaard op - computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw jurisdictie. Houd er rekening mee dat wij de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, overbrengen naar cloudservers en deze daar verwerken. Door in te stemmen met dit Privacybeleid, gevolgd door het indienen van dergelijke gegevens, stemt u in met deze overdracht. We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en onder dit Privacybeleid worden behandeld. Er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

 • We kunnen persoonlijke gegevens openbaar maken die we verzamelen of die u verstrekt:

  • 0.1. Openbaarmaking voor wetshandhaving. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij verplicht worden om uw Persoonsgegevens vrij te geven als de wet dit vereist of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties.

  • 0.2. Zakelijke transactie. Indien onze dochterondernemingen of wij betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen.

  • 0.3. Andere gevallen. We kunnen uw informatie ook openbaar maken:

   • 0.3.1. aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen;

   • 0.3.2. aan aannemers, dienstverleners en andere derden die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen;

   • 0.3.3. om het doel te vervullen waarvoor u het verstrekt;

   • 0.3.4. voor elk ander doel dat door ons bekend wordt gemaakt wanneer u de informatie verstrekt;

   • 0.3.5. met uw toestemming in alle andere gevallen;

   • 0.3.6. als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de rechten, eigendommen of veiligheid van het bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen.

Beveiliging van gegevens

 • De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele transmissiemethode via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming volgens de GDPR (General Data Protection Regulation)

 • Als je inwoner bent van de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), dan heb je bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming die onder de GDPR vallen.

 • Wij streven ernaar redelijke stappen te ondernemen zodat u uw Persoonsgegevens kunt corrigeren, wijzigen, verwijderen of het gebruik ervan kunt beperken.

 • Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, stuur dan een e-mail naar info@golfturkey.com.

 • In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

  • 0.1. Het recht om de informatie die we over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen;

  • 0.2. Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw gegevens te laten rectificeren als deze onjuist of onvolledig zijn;

  • 0.3. Het recht om bezwaar te maken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens;

  • 0.4. Het recht op beperking. U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;

  • 0.5. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht om een kopie van uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat;

  • 0.6. Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer wij vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken;

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. Houd er rekening mee dat we mogelijk geen service kunnen verlenen zonder bepaalde noodzakelijke gegevens.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door ons.

Neem contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER) voor meer informatie.

Dienstverleners

 • Wij kunnen derde bedrijven en personen in dienst nemen om onze Service te vergemakkelijken ("Service Providers"), Service namens ons te verlenen, Service-gerelateerde diensten uit te voeren of ons te helpen bij het analyseren hoe onze Service wordt gebruikt. Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze gegevens niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

Analytics

 • We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

CI/CD-tools

 • We kunnen gebruikmaken van externe serviceproviders om het ontwikkelingsproces van onze service te automatiseren.

Gedragsgerichte remarketing

 • Wij kunnen remarketingdiensten gebruiken om op websites van derden te adverteren nadat u onze Dienst hebt bezocht. Onze externe leveranciers en wij gebruiken cookies om advertenties te informeren, te optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Dienst.

Betalingen

 • We kunnen betaalde producten en/of diensten aanbieden binnen de Service. In dat geval gebruiken we diensten van derden voor het verwerken van betalingen (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

 • We zullen je betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Deze gegevens worden rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers, wiens gebruik van je persoonlijke gegevens wordt geregeld door hun Privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS vereisten helpen de veilige verwerking van betalingsinformatie te garanderen.

Koppelingen naar andere sites

 • Onze service kan inhoud en koppelingen naar andere sites bevatten die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde geleid. Wij raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site te lezen. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

 • Onze Services zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 18 jaar ("Kind" of "Kinderen"). We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 18 jaar.

 • Als je weet dat een kind Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ontdekken dat we Persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder de toestemming van de ouders te controleren, verwijderen we die informatie van onze servers.

Wijzigingen in dit privacybeleid

 • We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We raden je aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze pagina worden gepubliceerd.

 Neem contact met ons op als je vragen hebt over dit privacybeleid. Je kunt ons een e-mail sturen: info@golfturkey.com

Abonneer je op onze nieuwsbrief. (Engels)
Ontvang elke maand de coolste deals rechtstreeks in je inbox!
Abonnement
© 2024 golfturkey.com
nl_NLNederlands