Symbol zastępczy kanwy

Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 20.12.2020

 Wprowadzenie

 • Nasza Polityka prywatności reguluje odwiedziny użytkownika na stronie golfturkey.com i wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, zabezpieczamy i ujawniamy informacje wynikające z korzystania z naszej Usługi.

 • Korzystając z naszych usług, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych zgodnie z niniejszymi zasadami. Umożliwia nam to poprawę jakości oferowanych usług.

 • O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce Prywatności, terminologia tutaj zawarta ma takie same definicje, jak te zawarte w naszym Regulaminie. Niniejszy Regulamin nadzoruje korzystanie przez użytkownika z naszych usług i w połączeniu z niniejszą Polityką prywatności stanowi wiążącą umowę między użytkownikiem a nami.

Definicje

 • USŁUGA oznacza golfturkey.com strona internetowa.

 • DANE OSOBOWE oznaczają dane dotyczące żyjącej osoby fizycznej, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub na podstawie tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).

 • DANE UŻYTKOWNIKA to dane gromadzone automatycznie, generowane przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

 • COOKIES to niewielkie pliki przechowywane na urządzeniu użytkownika (komputerze lub urządzeniu mobilnym).

 • ADMINISTRATOR DANYCH oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele i sposób przetwarzania danych osobowych. Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności jesteśmy Administratorem danych użytkownika.

 • PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE (LUB DOSTAWCY USŁUG) oznaczają każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Administratora Danych. Możemy korzystać z usług różnych Usługodawców w celu bardziej efektywnego przetwarzania danych użytkownika.

 • PODMIOT DANYCH to każda żyjąca osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

 • UŻYTKOWNIK to osoba fizyczna korzystająca z naszej Usługi. Użytkownik odpowiada Podmiotowi danych, podmiotowi danych osobowych.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

 • Gromadzimy różne rodzaje informacji w celu świadczenia i ulepszania naszych Usług.

Rodzaje gromadzonych danych

 • Dane osobowe Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie nam pewnych informacji umożliwiających identyfikację, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub zidentyfikowania go ("Dane osobowe"). Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

  • 0.1. Adres e-mail

  • 0.2. Imię i nazwisko

  • 0.3. Numer telefonu

  • 0.4. Adres, kraj, stan, województwo, kod pocztowy, miasto

  • 0.5. Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

 • Możemy wykorzystywać dane użytkownika do kontaktowania się z nim w celu przesyłania mu biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą go zainteresować. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas takich wiadomości, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji.

Dane użytkowania

 • Możemy również gromadzić informacje wysyłane przez przeglądarkę użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza on naszą Usługę lub uzyskuje do niej dostęp za pośrednictwem dowolnego urządzenia ("Dane o użytkowaniu").

 • Te Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego komputera (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszej Usługi, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

 • Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pomocą urządzenia, Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak typ używanego urządzenia, unikalny identyfikator urządzenia, adres IP urządzenia, system operacyjny urządzenia, typ używanej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne. Śledzące dane cookie: Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu śledzenia aktywności naszych usług i przechowywania pewnych informacji. Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikatowy identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki użytkownika ze strony internetowej i przechowywane na urządzeniu użytkownika. Inne technologie śledzenia, takie jak sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty, są również wykorzystywane do gromadzenia i śledzenia informacji oraz ulepszania i analizowania naszej Usługi. Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak użytkownik nie akceptuje plików cookie, nie może korzystać z niektórych części naszej Usługi.

 • Przykłady używanych przez nas plików cookie:

  • 0.1. Sesyjne pliki cookie: Używamy sesyjnych plików cookie do obsługi naszej Usługi.

  • 0.2. Preferencyjne pliki cookie: Używamy preferencyjnych plików cookie do zapamiętywania preferencji i ustawień użytkownika.

  • 0.3. Pliki cookie związane z bezpieczeństwem: Używamy plików cookie związanych z bezpieczeństwem do celów bezpieczeństwa.

  • 0.4. Reklamowe pliki cookie: Reklamowe pliki cookie służą do wyświetlania reklam, które mogą być istotne dla użytkownika i jego zainteresowań.

Inne dane

 • Podczas korzystania z naszej Usługi możemy również gromadzić następujące informacje: płeć, wiek, data urodzenia, miejsce urodzenia, dane paszportowe, obywatelstwo, zameldowanie w miejscu zamieszkania i rzeczywisty adres, numer telefonu (służbowy, komórkowy), informacje o stanie cywilnym, członkach rodziny, numer ubezpieczenia społecznego (lub inny numer identyfikacyjny podatnika), lokalizacja biura i inne dane.

Wykorzystanie danych

 • Wykorzystujemy zebrane dane do różnych celów:

  • 0.1. w celu świadczenia i utrzymywania naszej Usługi;

  • 0.2. powiadamiania użytkownika o zmianach w naszej usłudze;

  • 0.3. umożliwienie użytkownikowi udziału w interaktywnych funkcjach naszego Serwisu, gdy użytkownik zdecyduje się to zrobić;

  • 0.4. w celu zapewnienia obsługi klienta;

  • 0.5. w celu gromadzenia analiz lub cennych informacji, abyśmy mogli ulepszać nasze Usługi;

  • 0.6. monitorowanie korzystania z naszej Usługi;

  • 0.7. wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych;

  • 0.8. w celu realizacji wszelkich innych celów, dla których użytkownik je udostępnił;

  • 0.9. w celu wykonywania naszych zobowiązań i egzekwowania naszych praw wynikających z wszelkich umów zawartych między użytkownikiem a nami, w tym w zakresie fakturowania i windykacji;

  • 0.10. dostarczanie użytkownikowi powiadomień dotyczących jego konta i/lub subskrypcji, w tym powiadomień o wygaśnięciu i odnowieniu subskrypcji, instrukcji e-mail itp;

  • 0.11. dostarczanie użytkownikowi wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach podobnych do tych, które użytkownik już zakupił lub o które zapytał, chyba że użytkownik zrezygnował z otrzymywania takich informacji;

  • 0.12. W jakikolwiek inny sposób, który możemy opisać po przekazaniu informacji przez użytkownika;

  • 0.13. w jakimkolwiek innym celu za zgodą użytkownika.

Przechowywanie danych

 • Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do przechowywania danych użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych umów i zasad prawnych.

 • Będziemy również przechowywać Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej usługi, lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres.

Transfer danych

 • Informacje użytkownika, w tym Dane osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy o ochronie danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika. Należy pamiętać, że przesyłamy dane, w tym Dane Osobowe, na serwery w chmurze i tam je przetwarzamy. Wyrażenie zgody na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji, oznacza zgodę na takie przekazanie. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że dane użytkownika są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do organizacji lub kraju, w którym nie zapewniono odpowiednich środków kontroli, w tym bezpieczeństwa danych użytkownika i innych danych osobowych.

Ujawnianie danych

 • Możemy ujawniać dane osobowe gromadzone przez nas lub przekazywane przez użytkownika:

  • 0.1. Ujawnienie na potrzeby organów ścigania. W pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne wnioski organów publicznych.

  • 0.2. Transakcje biznesowe. Jeśli nasze spółki zależne lub my jesteśmy zaangażowani w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane.

  • 0.3. Inne przypadki. Możemy również ujawnić informacje o użytkowniku:

   • 0.3.1. naszym podmiotom zależnym i stowarzyszonym;

   • 0.3.2. wykonawcom, usługodawcom i innym stronom trzecim, z których korzystamy w celu wspierania naszej działalności;

   • 0.3.3. w celu realizacji celu, dla którego użytkownik je udostępnił;

   • 0.3.4. w jakimkolwiek innym celu ujawnionym przez nas w momencie przekazywania informacji przez użytkownika;

   • 0.3.5. za zgodą użytkownika we wszystkich innych przypadkach;

   • 0.3.6. jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Spółki, naszych klientów lub innych osób.

Bezpieczeństwo danych

 • Bezpieczeństwo danych użytkownika jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony danych osobowych użytkowników, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Prawa użytkownika w zakresie ochrony danych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

 • Jeśli użytkownik jest rezydentem Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przysługują mu pewne prawa do ochrony danych objęte RODO.

 • Dążymy do podjęcia uzasadnionych kroków w celu umożliwienia użytkownikowi poprawienia, zmiany, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania jego Danych osobowych.

 • Jeśli chcesz uzyskać informacje o tym, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz, aby zostały one usunięte z naszych systemów, napisz do nas na adres info@golfturkey.com.

 • W pewnych okolicznościach użytkownikowi przysługują następujące prawa do ochrony danych:

  • 0.1. Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na temat użytkownika;

  • 0.2. Prawo do sprostowania. Użytkownik ma prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne;

  • 0.3. Prawo do sprzeciwu. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego Danych osobowych;

  • 0.4. Prawo do ograniczenia. Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych;

  • 0.5. Prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie;

  • 0.6. Prawo do wycofania zgody. Użytkownik ma również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, gdy polegamy na jego zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych;

Należy pamiętać, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie żądania możemy poprosić użytkownika o zweryfikowanie jego tożsamości. Należy pamiętać, że możemy nie być w stanie świadczyć usług bez niektórych niezbędnych danych.

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas jego danych osobowych.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Dostawcy usług

 • Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia korzystania z naszej Usługi ("Dostawcy Usług"), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania nam w analizowaniu sposobu korzystania z naszej Usługi. Te osoby trzecie mają dostęp do Danych osobowych użytkownika wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Analityka

 • Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

Narzędzia CI/CD

 • Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu automatyzacji procesu rozwoju naszej Usługi.

Remarketing behawioralny

 • Możemy korzystać z usług remarketingowych, aby reklamować się na stronach internetowych osób trzecich po odwiedzeniu naszej Usługi. Nasi zewnętrzni dostawcy i my używamy plików cookie do informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam w oparciu o wcześniejsze wizyty użytkownika w naszym Serwisie.

Płatności

 • Możemy dostarczać płatne produkty i/lub usługi w ramach Usługi. W takim przypadku korzystamy z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (np. procesorów płatności).

 • Nie przechowujemy ani nie gromadzimy danych karty płatniczej użytkownika. Informacje te są przekazywane bezpośrednio do naszych zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności, których wykorzystanie danych osobowych jest regulowane przez ich Politykę prywatności. Te podmioty przetwarzające płatności przestrzegają standardów określonych przez PCI-DSS, zarządzanych przez PCI Security Standards Council, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, Mastercard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę informacji o płatnościach.

Linki do innych stron

 • Nasza usługa może zawierać treści i łącza do innych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Kliknięcie łącza strony trzeciej spowoduje przekierowanie do tej strony. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej witryny. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Prywatność dzieci

 • Nasze Usługi nie są przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku poniżej 18 lat ("Dziecko" lub "Dzieci"). Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia.

 • Jeśli wiesz, że dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, usuniemy te informacje z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

 • Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Zaleca się okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany niniejszej Polityki prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

 Skontaktuj się z nami Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@golfturkey.com

Zapisz się do naszego newslettera. (Angielski)
Co miesiąc otrzymuj najciekawsze oferty prosto do swojej skrzynki odbiorczej!
Subskrypcja
© 2024 golfturkey.com
Stowarzyszenie Tureckich Biur Podróży

Jako zasłużony członek TÜRSAB - Tureckie Stowarzyszenie Biur Podróży-GolfTurkey.com przestrzega dziedzictwa, którego priorytetem jest wiarygodność, przejrzystość i wyjątkowa jakość.

TÜRSAB służy jako organ regulacyjny i podmiot przewodni, kierując branżę w stronę zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań turystycznych. Stowarzyszenie przestrzega Globalnych Kodeksów Etycznych w Turystyce, zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO).

Dla wymagających golfistów oznacza to, że rezerwacja w GolfTurkey.com wykracza poza zabezpieczenie czasu tee. Oznacza to inwestycję w doświadczenie, które przeszło rygorystyczną ocenę, spełniając nasze wewnętrzne kryteria i wymagające standardy TÜRSAB.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki Golfowej

Wyobraź sobie sieć tak wszechstronną i zaangażowaną w golfa, że obejmuje 91 krajów i dominuje w ponad 90% globalnej oferty wakacji golfowych. Witamy w Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki Golfowej (IAGTO) - centralnego ośrodka branży turystyki golfowej.

Jako wyróżniony członek IAGTO, GolfTurkey.com jest częścią grupy, która przestrzega najwyższych standardów podróży golfowych. Założona w 1997 roku organizacja IAGTO nie jest zwykłym stowarzyszeniem; jest to globalne konsorcjum 2270 akredytowanych członków, w tym najlepszych ośrodków golfowych, linii lotniczych i touroperatorów, takich jak my. Nieustannie koncentrując się na poprawie wrażeń podróżujących golfistów, IAGTO nieustannie wyznacza standardy branżowe w zakresie jakości i usług.

Rezerwując nadchodzące wakacje golfowe z GolfTurkey.comW ten sposób nie tylko organizujesz wycieczkę - zapewniasz sobie doświadczenie wspierane przez organizację głęboko zakorzenioną w kulturze golfa.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pakietami golfowymi i umożliwienia nam poprowadzenia Cię w kierunku następnej niezrównanej podróży golfowej. Twoje wymarzone wakacje z golfem są na wyciągnięcie ręki.

Usługi zaufania chronionego

Działający w ramach Eros Travel Ltd., Golfturkey.com jest dumnym Usługi zaufania chronionego (PTS), posiadający numer członkowski 6060.

W przypadku klientów zamieszkałych w Wielkiej Brytanii zapewniamy, że wszystkie transakcje finansowe są bezpiecznie przechowywane na oddzielnym rachunku powierniczym zarządzanym przez niezależnych powierników. Środki te są przeznaczone wyłącznie na realizację poszczególnych rezerwacji.

 • Zachęcamy do zweryfikowania szczegółów członkostwa w PTS przed dokonaniem rezerwacji. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z PTS pod adresem ask@protectedtrustservices.com lub +44 20 7190 9988.

 • PTS jest akredytowany przez Financial Conduct Authority (FCA), zapewniając dodatkową warstwę zaufania i pewności podczas dokonywania rezerwacji u członka PTS.

 • Przy Golfturkey.comJesteśmy dumni z tego, że w pełni przestrzegamy przepisów dotyczących podróży zorganizowanych dzięki naszej współpracy z PTS. Przepisy te chronią konsumentów przed niepowodzeniami firm lub dostawców.

 • Możesz odwiedzić następujące linki, aby zobaczyć

Rezerwuj z pewnością siebie

Rezerwuj z pewnością siebie

Wyobraź sobie siebie na inauguracyjnym tee uznanego na całym świecie pola golfowego, światło słoneczne oświetlające rozległy tor wodny przed Tobą. Spokój, którego doświadczasz, nie jest przypisywany wyłącznie grze, ale także zapewnieniu sobie wakacji golfowych za pośrednictwem GolfTurkey.com.

Jesteśmy nie tylko biurem podróży, ale także wyspecjalizowanym partnerem w projektowaniu niezrównanych doświadczeń golfowych. Jako akredytowany Usługi zaufania chronionego, IAGTOoraz Tursab utrzymujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa finansowego i doskonałości w branży.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą starannie wyselekcjonowaną ofertą pakietów golfowych, dzięki którym Twoje aspiracje mogą się urzeczywistnić. Kiedy będziesz gotowy, aby urzeczywistnić te marzenia, wiedz, że Twoja inwestycja jest zabezpieczona, podobnie jak mistrzowsko wykonany strzał z tee. Zachęcamy, abyś nie polegał wyłącznie na naszych zapewnieniach - przekonaj się sam.

Zarezerwuj swoje miejsce już dziś i rozpocznij golfowe wakacje bez obaw.

pl_PLPolski