Integritetspolicy

Ikraftträdande: 20.12.2020

 Introduktion

 • Välkommen till Eros Turizm Seyahat Ltd Şti - ARC Travel Agency. Eros Turizm Seyahat Ltd Şti– ARC Travel Agency (“oss”, “vi” eller “vår”) driver golfturkey.com (nedan kallad ”Service”).
 • Vår integritetspolicy reglerar ditt besök på golfturkey.com och förklarar hur vi samlar in, skyddar och avslöjar information som är resultatet av din användning av vår tjänst.
 • Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten godkänner du insamling och användning av information enligt denna policy.
 • Om inte annat anges i denna sekretesspolicy har termerna som används i denna sekretesspolicy samma betydelse som i våra allmänna villkor. Våra villkor ("Villkor") reglerar all användning av vår tjänst och utgör tillsammans med sekretesspolicyn ditt avtal med oss ("Avtal").

Definitioner

 • SERVICE betyder webbplatsen golfturkey.com som drivs av Eros Turizm Seyahat Ltd Şti - ARC Travel Agency.
 • PERSONUPPGIFTER betyder data om en levande individ som kan identifieras från dessa uppgifter (eller från dessa och annan information som antingen finns i vår besittning eller sannolikt kommer att komma i vår besittning).
 • ANVÄNDNINGSDATA är data som samlas in automatiskt antingen genom användning av tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).
 • COOKIES är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet).
 • DATA CONTROLLER betyder en fysisk eller juridisk person som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer syftet för och hur personuppgifter behandlas eller ska behandlas. För denna sekretesspolicy är vi dataansvarig för dina uppgifter.
 • DATABEHANDLARE (ELLER TJÄNSTLEVERANTÖRER) avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på uppgiftsansvariges vägnar. Vi kan använda tjänster från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter mer effektivt.
 • DATA SUBJECT är varje levande person som är föremål för personuppgifter.
 • ANVÄNDAREN är den person som använder vår tjänst. Användaren motsvarar den registrerade, som är föremål för personuppgifter.

Insamling och användning av information

 • Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

Typer av insamlade data

 • Personuppgifter När vi använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss, personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (“Personuppgifter”). Personligen kan identifierbar information inkludera, men är inte begränsad till:
  • 0,1. E-postadress
  • 0,2. Förnamn och efternamn
  • 0,3. Telefonnummer
  • 0,4. Adress, land, stat, provins, postnummer, stad
  • 0,5. Cookies och användningsdata
 • Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller marknadsföringsmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att inte ta emot någon av dessa meddelanden från oss genom att följa länken för att avsluta prenumerationen.

Användningsdata

 • Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller åtkomst till tjänsten via eller via någon enhet (”Användningsdata”).
 • Dessa användningsuppgifter kan innehålla information som din dators Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid du spenderar på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.
 • När du öppnar tjänsten med en enhet kan denna användningsinformation innehålla information som typen av enhet du använder, enhetens unika ID, enhetens IP-adress, enhetens operativsystem, vilken typ av webbläsare du använder, unik enhet identifierare och andra diagnostiska data. Spåra kakodata Vi använder kakor och liknande spårningstekniker för att spåra vår serviceaktivitet, och vi har viss information. Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Andra spårningstekniker används också, såsom fyrar, taggar och skript, för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår tjänst. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan du dock inte använda vissa delar av vår tjänst.
 • Exempel på cookies vi använder:
  • 0,1. Sessionskakor: Vi använder sessionskakor för att driva vår tjänst.
  • 0,2. Preferenskakor: Vi använder preferenskakor för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.
  • 0,3. Säkerhetskakor: Vi använder säkerhetskakor av säkerhetsskäl.
  • 0,4. Reklamcookies: Annonscookies används för att ge dig annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen.

Övriga uppgifter

 • När vi använder vår tjänst kan vi också samla in följande information: kön, ålder, födelsedatum, födelseort, passinformation, medborgarskap, registrering på bosättningsorten och faktisk adress, telefonnummer (arbete, mobil), information om civilstånd, familjemedlemmar, socialförsäkringsnummer (eller annan identitet för skattebetalare), kontor och andra uppgifter.

Användning av data

 • Eros Turizm Seyahat Ltd Şti - ARC Travel Agency använder den insamlade informationen för olika ändamål:
  • 0,1. att tillhandahålla och underhålla vår tjänst;
  • 0,2. för att meddela dig om ändringar i vår tjänst;
  • 0,3. för att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det;
  • 0,4. att tillhandahålla kundsupport;
  • 0,5. att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst;
  • 0,6. för att övervaka användningen av vår tjänst;
  • 0,7. att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem,
  • 0,8. för att uppfylla alla andra syften för vilka du tillhandahåller det;
  • 0,9. att fullgöra våra skyldigheter och genomdriva våra rättigheter till följd av alla avtal som ingås mellan dig och oss, inklusive för fakturering och inkasso;
  • 0,10. att förse dig med meddelanden om ditt konto och / eller prenumeration, inklusive meddelanden om utgång och förnyelse, e-postinstruktioner osv .;
  • 0,11. att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar de som du redan har köpt eller frågat om om du inte har valt att inte ta emot sådan information;
  • 0,12. på något annat sätt som vi kan beskriva när du tillhandahåller informationen;
  • 0,13. för något annat syfte med ditt samtycke.

Lagring av data

 • Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att följa våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.
 • Vi kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata lagras vanligtvis under en kortare period, förutom när dessa uppgifter används för att stärka säkerheten eller förbättra vår tjänsts funktionalitet, eller om vi är lagligt skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre tidsperioder.

Överföring av data

 • Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de i din jurisdiktion. Observera att vi överför data, inklusive personuppgifter, till molnservrar och bearbetar dem där. Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till överföringen. Eros Turizm Seyahat Ltd Şti - ARC Resebyrå kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och enligt denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av uppgifter

 • Vi kan avslöja personlig information som vi samlar in, eller så tillhandahåller du:
  • 0,1. Utlämnande för brottsbekämpning. Under vissa omständigheter kan vi bli skyldiga att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på offentliga myndigheters giltiga förfrågningar.
  • 0,2. Affärstransaktion. Om våra dotterbolag eller vi är inblandade i en fusion, förvärv eller tillgångsförsäljning kan dina personuppgifter överföras.
  • 0,3. Andra fall. Vi kan också avslöja din information:
   • 0.3.1. till våra dotterbolag och dotterbolag;
   • 0.3.2. till entreprenörer, tjänsteleverantörer och andra tredje parter som vi använder för att stödja vår verksamhet;
   • 0.3.3. för att uppfylla det syfte för vilket du tillhandahåller det;
   • 0.3.4. att inkludera ditt företags logotyp på vår webbplats;
   • 0.3.5. för något annat syfte som avslöjas av oss när du tillhandahåller informationen;
   • 0.3.6. med ditt samtycke i andra fall;
   • 0,3,7. om vi anser att utlämnande är nödvändigt eller lämpligt för att skydda företagets rättigheter, egendom eller säkerhet, våra kunder eller andra.

Datasäkerhet

 • Din datas säkerhet är viktig för oss men kom ihåg att ingen överföringsmetod via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter, men vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet.

Dina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

 • Om du är bosatt i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter som omfattas av GDPR.
 • Vi strävar efter att vidta rimliga åtgärder så att du kan korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.
 • Om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen maila oss på info@golfturkey.com.
 • Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:
  • 0,1. rätten att komma åt, uppdatera eller ta bort den information vi har om dig;
  • 0,2. rätten till rättelse. Du har rätt att få din information rättad om den informationen är felaktig eller ofullständig;
  • 0,3. rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter;
  • 0,4. rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information;
  • 0,5. rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt format;
  • 0,6. rätten att återkalla samtycke. Du har också rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke när vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla din personliga information;

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar. Observera att vi kanske inte kan tillhandahålla tjänster utan några nödvändiga uppgifter.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter.

Kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för mer information.

Tjänsteleverantörer

 • Vi kan anställa tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår tjänst (“Tjänsteleverantörer”), tillhandahålla tjänster för våra räkning, utföra tjänstrelaterade tjänster eller hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används. Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter för våra räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.

Analytics

 • Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

CI / CD-verktyg

 • Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att automatisera utvecklingsprocessen för vår tjänst.

Beteendemarknadsföring

 • Vi kan använda remarketingtjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser till dig efter att du besökt vår tjänst. Våra tredjepartsleverantörer och vi använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök på vår tjänst.

Betalningar

 • Vi kan tillhandahålla betalda produkter och / eller tjänster inom tjänsten. I så fall använder vi tjänster från tredje part för betalningshantering (t.ex. betalningsbehandlare).
 • Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortuppgifter. Denna information tillhandahålls direkt till våra betalningsföretag från tredje part, vars användning av din personliga information styrs av deras integritetspolicy. Dessa betalningsprocessorer följer de standarder som fastställts av PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standards Council, vilket är en gemensam insats av varumärken som Visa, Mastercard, American Express och Discover. PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av betalningsinformation.

Länkar till andra webbplatser

 • Vår tjänst kan innehålla innehåll och länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk dirigeras du till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barnens integritet

 • Våra tjänster är inte avsedda för användning av barn under 18 år ("Barn" eller "Barn"). Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från barn under 18 år.
 • Om du blir medveten om att ett barn har tillhandahållit oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan att bekräfta föräldrarnas samtycke tar vi bort den informationen från våra servrar.

Ändringar av denna integritetspolicy

 • Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Du rekommenderas att regelbundet granska denna integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy gäller när de publiceras på den här sidan.

 Kontakta oss Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss via e-post: se@golfturkey.com

sv_SE
WhatsApp whatsapp
budbärare budbärare
Telefon telefon
E-post
chatt