golfturkey.com

Sekretesspolicy

Ikraftträdande: 20.12.2020

 Beskrivning

 • Välkommen till Eros Turizm Seyahat Ltd Şti – ARC Resebyrå. Eros Turizm Seyahat Ltd Şti– ARC Resebyrå ("oss", "vi" eller "vår") driver golfturkey.com (hädanefter kallad "Tjänsten").
 • Vår sekretesspolicy styr ditt besök på golfturkey.com och förklarar hur vi samlar in, skyddar och avslöjar information som är ett resultat av din användning av vår tjänst.
 • Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information enligt denna policy.
 • Om inte annat definieras i denna integritetspolicy har termerna som används i denna integritetspolicy samma betydelser som i våra användarvillkor. Våra villkor (“Villkor”) styr all användning av vår Tjänst och utgör tillsammans med Sekretesspolicyn ditt avtal med oss ​​(“Avtal”).

Definitioner

 • SERVICE betyder webbplatsen golfturkey.com som drivs av Eros Turizm Seyahat Ltd Şti – ARC Resebyrå.
 • PERSONUPPGIFTER betyder data om en levande individ som kan identifieras från dessa uppgifter (eller från dessa och annan information antingen i vår ägo eller sannolikt kommer i vår ägo).
 • ANVÄNDNINGSDATA är data som samlas in automatiskt antingen som genereras av användningen av tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur (till exempel varaktigheten av ett sidbesök).
 • COOKIES är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet).
 • DATAKONTROLLARE avser en fysisk eller juridisk person som (antingen ensam eller tillsammans eller gemensamt med andra personer) bestämmer för vilka ändamål och hur eventuella personuppgifter ska eller ska behandlas. För denna integritetspolicy är vi en personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.
 • DATABEHANDLARE (ELLER TJÄNSTELEVERANTÖRER) avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på uppdrag av den personuppgiftsansvarige. Vi kan använda tjänster från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter mer effektivt.
 • DATASUBJECT är varje levande individ som är föremål för personuppgifter.
 • ANVÄNDAREN är den person som använder vår tjänst. Användaren motsvarar den registrerade, som är föremål för personuppgifter.

Insamling och användning

 • Vi samlar flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår service till dig.

Typer av data samlad

 • Personuppgifter När vi använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss, personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligen kan identifierbar information innefatta, men är inte begränsad till:
  • 0.1. E-postadress
  • 0.2. Förnamn och efternamn
  • 0.3. Telefonnummer
  • 0.4. Adress, land, stat, provins, postnummer, stad
  • 0.5. Cookies och användningsdata
 • Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller reklammaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja bort att ta emot någon av dessa meddelanden från oss genom att följa avregistreringslänken.

Användningsdata

 • Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller använder tjänsten via eller via någon enhet ("Användningsdata").
 • Dessa användningsuppgifter kan innehålla information som datorns Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.
 • När du använder tjänsten med en enhet kan denna användningsdata innehålla information såsom vilken typ av enhet du använder, din enhets unika ID, din enhets IP-adress, din enhets operativsystem, vilken typ av webbläsare du använder, unik enhet identifierare och andra diagnostiska data. Spårning av cookiesdata Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra vår tjänsteaktivitet, och vi har viss information. Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Andra spårningstekniker används också, såsom beacons, taggar och skript, för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår tjänst. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att indikera när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kan du inte använda vissa delar av vår tjänst.
 • Exempel på kakor vi använder:
  • 0.1. Sessionscookies: Vi använder sessionscookies för att driva vår tjänst.
  • 0.2. Preferenscookies: Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.
  • 0.3. Säkerhetscookies: Vi använder säkerhetscookies i säkerhetssyfte.
  • 0.4. Annonscookies: Annonscookies används för att ge dig annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen.

Övriga data

 • När vi använder vår tjänst kan vi också samla in följande information: kön, ålder, födelsedatum, födelseort, passuppgifter, medborgarskap, registrering på bostadsorten och faktisk adress, telefonnummer (jobb, mobil), information om civilstånd, familjemedlemmar, personnummer (eller annan skattebetalare), kontorsplats och andra uppgifter.

Användning av data

 • Eros Turizm Seyahat Ltd Şti – ARC Resebyrå använder den insamlade informationen för olika ändamål:
  • 0.1. att tillhandahålla och underhålla vår tjänst;
  • 0.2. för att meddela dig om ändringar i vår tjänst;
  • 0.3. för att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det;
  • 0.4. att tillhandahålla kundsupport;
  • 0.5. att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst;
  • 0.6. för att övervaka användningen av vår tjänst;
  • 0.7. att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem;
  • 0.8. för att uppfylla något annat syfte för vilket du tillhandahåller det;
  • 0.9. att utföra våra skyldigheter och upprätthålla våra rättigheter som härrör från alla avtal som ingåtts mellan dig och oss, inklusive för fakturering och inkasso;
  • 0.10. att förse dig med meddelanden om ditt konto och/eller prenumeration, inklusive meddelanden om upphörande och förnyelse, e-postinstruktioner etc.;
  • 0.11. för att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information;
  • 0.12. på något annat sätt som vi kan beskriva när du tillhandahåller informationen;
  • 0.13. för något annat ändamål med ditt samtycke.

Retention av data

 • Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som är nödvändiga för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi behåller och använder dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi måste behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.
 • Vi kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras i allmänhet under en kortare period, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller förbättra vår tjänsts funktionalitet, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre tidsperioder.

Överföring av data

 • Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de i din jurisdiktion. Observera att vi överför data, inklusive personuppgifter, till molnservrar och behandlar dem där. Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen. Eros Turizm Seyahat Ltd Şti – ARC Resebyrå kommer att vidta alla de åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och under denna integritetspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerheten för dina data och annan personlig information.

Upplämnande av data

 • Vi kan avslöja personlig information som vi samlar in, eller så tillhandahåller du:
  • 0.1. Avslöjande för brottsbekämpning. Under vissa omständigheter kan vi bli skyldiga att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på offentliga myndigheters giltiga förfrågningar.
  • 0.2. Affärstransaktion. Om våra dotterbolag eller vi är involverade i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter överföras.
  • 0.3. Andra fall. Vi kan även avslöja din information:
   • 0.3.1. till våra dotterbolag och dotterbolag;
   • 0.3.2. till entreprenörer, tjänsteleverantörer och andra tredje parter som vi använder för att stödja vår verksamhet;
   • 0.3.3. för att uppfylla det syfte för vilket du tillhandahåller det;
   • 0.3.4. att inkludera ditt företags logotyp på vår webbplats;
   • 0.3.5. för något annat syfte som avslöjas av oss när du tillhandahåller informationen;
   • 0.3.6. med ditt samtycke i alla andra fall;
   • 0.3.7. om vi anser att avslöjandet är nödvändigt eller lämpligt för att skydda företagets rättigheter, egendom eller säkerhet, våra kunder eller andra.

Säkerhet av data

 • Din datasäkerhet är viktig för oss men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet eller elektronisk lagringsmetod är 100 % säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Dina skydd för personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation)

 • Om du är bosatt i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter som omfattas av GDPR.
 • Vi strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, ta bort eller begränsa användningen av dina personuppgifter.
 • Om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen maila oss på info@golfturkey.com.
 • Under vissa omständigheter har du följande personuppgifter:
  • 0.1. rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig;
  • 0.2. rätt till rättelse. Du har rätt att få din information rättad om den informationen är felaktig eller ofullständig;
  • 0.3. rätten att göra invändningar. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter;
  • 0.4. begränsningsrätten. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter;
  • 0.5. rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt förekommande format;
  • 0.6. rätten att återkalla samtycke. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst där vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter;

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar. Observera att vi kanske inte kan tillhandahålla tjänster utan vissa nödvändiga uppgifter.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter.

Kontakta din lokala dataskyddsmyndighet i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för mer information.

Tjänsteleverantörer

 • Vi kan anställa tredjepartsföretag och individer för att underlätta vår Tjänst ("Tjänsteleverantörer"), tillhandahålla Tjänster för vår räkning, utföra Tjänsterelaterade tjänster eller hjälpa oss med att analysera hur vår Tjänst används. Dessa tredje parter har tillgång till dina personuppgifter endast för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat ändamål.

Analytics

 • Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

CI/CD-verktyg

 • Vi kan använda tredjepartstjänsteleverantörer för att automatisera utvecklingsprocessen för vår tjänst.

Behavioral Remarketing

 • Vi kan använda remarketingtjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser till dig efter att du besökt vår tjänst. Våra tredjepartsleverantörer och vi använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök på vår tjänst.

Betalningar

 • Vi kan tillhandahålla betalda produkter och/eller tjänster inom tjänsten. I så fall använder vi tredjepartstjänster för betalningshantering (t.ex. betalningsbehandlare).
 • Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortsuppgifter. Den informationen tillhandahålls direkt till våra tredje parts betalningsbehandlare, vars användning av din personliga information styrs av deras integritetspolicy. Dessa betalningsprocessorer följer de standarder som fastställts av PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standards Council, som är en gemensam ansträngning av varumärken som Visa, Mastercard, American Express och Discover. PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av betalningsinformation.

Länkar till andra webbplatser

 • Vår tjänst kan innehålla innehåll och länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredje parts länk kommer du att dirigeras till den tredje parts webbplats. Vi rekommenderar starkt att du läser sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barnens integritet

 • Våra tjänster är inte avsedda att användas av barn under 18 år ("Barn" eller "Barn"). Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från barn under 18 år.
 • Om du blir medveten om att ett barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan att verifiera föräldrarnas samtycke, tar vi bort den informationen från våra servrar.

Ändringar i denna sekretesspolicy

 • Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Du rekommenderas att granska denna integritetspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

 Kontakta oss Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss via e-post: info@golfturkey.com

WhatsApp WhatsApp
Messenger budbärare
Telefon telefon
E-mail address
chatt