Integritetspolicy

Datum för ikraftträdande: 20.12.2020

 Inledning

 • Vår integritetspolicy gäller för ditt besök på golfturkey.com och förklarar hur vi samlar in, skyddar och lämnar ut information som härrör från din användning av vår tjänst.

 • Genom att använda våra tjänster samtycker du till att vi samlar in och använder din information i enlighet med denna policy. Detta gör det möjligt för oss att förbättra kvaliteten på de tjänster vi erbjuder dig.

 • Om inte annat anges i denna Integritetspolicy har terminologin här samma definitioner som i våra Villkor. Dessa Allmänna villkor reglerar din användning av våra tjänster och utgör, tillsammans med denna Integritetspolicy, ett bindande avtal mellan dig och oss.

Definitioner

 • SERVICE innebär att golfturkey.com webbplats.

 • PERSONUPPGIFTER innebär uppgifter om en levande individ som kan identifieras från dessa uppgifter (eller från dessa och annan information som antingen är i vår ägo eller sannolikt kommer att komma i vår ägo).

 • ANVÄNDNINGSDATA är data som samlas in automatiskt, antingen genom användning av tjänsten eller från själva tjänsteinfrastrukturen (till exempel hur länge en sida besökts).

 • COOKIES är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet).

 • DATAKONTROLLANT betyder en fysisk eller juridisk person som (ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer för vilka ändamål och hur personuppgifter är eller ska behandlas. För denna integritetspolicy är vi personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.

 • DATABEHANDLARE (ELLER TJÄNSTELEVERANTÖRER) avser alla fysiska eller juridiska personer som behandlar uppgifterna på uppdrag av den personuppgiftsansvarige. Vi kan använda oss av olika tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter mer effektivt.

 • PERSONUPPGIFTER är varje levande individ som är föremål för Personuppgifter.

 • ANVÄNDAREN är den person som använder vår tjänst. Användaren motsvarar den registrerade, som är föremål för personuppgifter.

Insamling och användning av information

 • Vi samlar in olika typer av information för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst.

Typer av insamlade uppgifter

 • Personuppgifter När du använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

  • 0.1. E-postadress

  • 0.2. Förnamn och efternamn

  • 0.3. Telefonnummer

  • 0.4. Adress, Land, Delstat, Provins, Postnummer, Stad

  • 0.5. Cookies och användningsdata

 • Vi kan använda dina uppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller reklammaterial och annan information som kan intressera dig. Du kan välja att inte ta emot någon av dessa meddelanden från oss genom att följa länken för avregistrering.

Användningsdata

 • Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller kommer åt tjänsten via någon enhet ("Användningsdata").

 • Dessa användningsdata kan innehålla information som din dators Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

 • När du öppnar tjänsten med en enhet kan dessa användningsdata innehålla information som vilken typ av enhet du använder, din enhets unika ID, IP-adressen till din enhet, din enhets operativsystem, vilken typ av webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data. Spårning av cookies: Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra vår serviceaktivitet och hålla viss information. Cookies är filer med en liten mängd data, som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Andra spårningstekniker, såsom fyrar, taggar och skript, används också för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår tjänst. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Du får dock inte använda vissa delar av vår tjänst om du inte accepterar cookies.

 • Exempel på cookies som vi använder:

  • 0.1. Cookies för sessioner: Vi använder sessionscookies för att driva vår tjänst.

  • 0.2. Cookies för preferenser: Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina preferenser och inställningar.

  • 0.3. Cookies för säkerhet: Vi använder säkerhetscookies för säkerhetsändamål.

  • 0.4. Cookies för annonsering: Reklamcookies används för att visa dig annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen.

Övriga uppgifter

 • När du använder vår tjänst kan vi också samla in följande information: kön, ålder, födelsedatum, födelseort, passuppgifter, medborgarskap, registrering på bostadsorten och faktisk adress, telefonnummer (arbete, mobil), information om civilstånd, familjemedlemmar, socialförsäkringsnummer (eller annan skattebetalaridentifiering), kontorsplats och andra uppgifter.

Användning av uppgifter

 • Vi använder de insamlade uppgifterna för olika ändamål:

  • 0.1. för att tillhandahålla och underhålla vår tjänst;

  • 0.2. för att meddela dig om ändringar i vår tjänst;

  • 0.3. för att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det;

  • 0.4. för att tillhandahålla kundsupport;

  • 0.5. för att samla in analyser eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst;

  • 0.6. för att övervaka användningen av vår tjänst;

  • 0.7. för att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem;

  • 0.8. för att uppfylla något annat syfte för vilket du lämnar uppgifterna;

  • 0.9. för att fullgöra våra skyldigheter och genomdriva våra rättigheter enligt avtal som ingåtts mellan dig och oss, inklusive för fakturering och inkasso;

  • 0.10. för att ge dig meddelanden om ditt konto och/eller din prenumeration, inklusive meddelanden om utgång och förnyelse, e-postinstruktioner etc;

  • 0.11. för att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder och som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om, såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information;

  • 0.12. På något annat sätt som vi kan beskriva när du tillhandahåller informationen;

  • 0.13. för något annat ändamål med ditt samtycke.

Bevarande av uppgifter

 • Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (till exempel om vi måste behålla dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.

 • Vi kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata lagras i allmänhet under en kortare period, utom när dessa data används för att stärka säkerheten eller förbättra vår tjänsts funktionalitet, eller om vi är juridiskt skyldiga att lagra dessa data under längre perioder.

Överföring av uppgifter

 • Din information, inklusive Personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem i din jurisdiktion. Observera att vi överför data, inklusive personuppgifter, till molnservrar och behandlar dem där. Ditt samtycke till denna sekretesspolicy, följt av att du skickar sådan information, representerar ditt samtycke till denna överföring. Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och enligt denna sekretesspolicy. Ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns lämpliga kontroller, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av uppgifter

 • Vi kan komma att lämna ut personuppgifter som vi samlar in eller som du tillhandahåller:

  • 0.1. Utlämnande för brottsbekämpning. Under vissa omständigheter kan vi vara skyldiga att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på offentliga myndigheters giltiga förfrågningar.

  • 0.2. Affärstransaktion. Om våra dotterbolag eller vi är inblandade i en sammanslagning, ett förvärv eller en försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter överföras.

  • 0.3. Andra fall. Vi kan också komma att lämna ut dina uppgifter:

   • 0.3.1. till våra dotterbolag och närstående bolag;

   • 0.3.2. till entreprenörer, tjänsteleverantörer och andra tredje parter som vi använder för att stödja vår verksamhet;

   • 0.3.3. för att uppfylla det syfte för vilket du lämnar uppgifterna;

   • 0.3.4. för något annat ändamål som vi uppger när du lämnar informationen;

   • 0.3.5. med ditt samtycke i alla andra fall;

   • 0.3.6. om vi anser att ett utlämnande är nödvändigt eller lämpligt för att skydda företagets rättigheter, egendom eller säkerhet, våra kunder eller andra.

Säkerhet för uppgifter

 • Dina uppgifters säkerhet är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Dina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

 • Om du är bosatt i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter som omfattas av GDPR.

 • Vi strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

 • Om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen mejla oss på info@golfturkey.com.

 • Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

  • 0.1. Rätt att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig;

  • 0.2. Rätt till rättelse. Du har rätt att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga;

  • 0.3. Rätt att göra invändningar. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter;

  • 0.4. Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter;

  • 0.5. Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av dina Personuppgifter i ett strukturerat, maskinläsbart och allmänt använt format;

  • 0.6. Rätten att återkalla samtycke. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst när vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter;

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan vi svarar på sådana förfrågningar. Observera att vi kanske inte kan tillhandahålla tjänsten utan vissa nödvändiga uppgifter.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter.

Kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för mer information.

Tjänsteleverantörer

 • Vi kan anlita tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår Tjänst ("Tjänsteleverantörer"), tillhandahålla Tjänsten för vår räkning, utföra Tjänsterelaterade tjänster eller hjälpa oss att analysera hur vår Tjänst används. Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat ändamål.

Analys

 • Vi kan använda tjänsteleverantörer från tredje part för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

CI/CD-verktyg

 • Vi kan använda tjänsteleverantörer från tredje part för att automatisera utvecklingsprocessen för vår tjänst.

Beteendebaserad marknadsföring

 • Vi kan använda remarketingtjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser efter att du har besökt vår tjänst. Våra tredjepartsleverantörer och vi använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök i vår tjänst.

Betalningar

 • Vi kan tillhandahålla betalda produkter och/eller tjänster inom Tjänsten. I så fall använder vi tjänster från tredje part för betalningshantering (t.ex. betalningsprocessorer).

 • Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortsuppgifter. Dessa uppgifter lämnas direkt till våra tredjepartsbetalningsleverantörer, vars användning av dina personuppgifter regleras av deras integritetspolicy. Dessa betalningsleverantörer följer standarderna i PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standards Council, som är en gemensam insats av varumärken som Visa, Mastercard, American Express och Discover. PCI-DSS-kraven bidrar till att säkerställa en säker hantering av betalningsinformation.

Länkar till andra webbplatser

 • Vår tjänst kan innehålla innehåll och länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att dirigeras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar varje webbplats integritetspolicy. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för tredje parts webbplatser eller tjänsters innehåll, sekretesspolicy eller praxis.

Barns integritet

 • Våra Tjänster är inte avsedda att användas av barn under 18 år ("Barn" eller "Barn"). Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från barn under 18 år.

 • Om du vet att ett barn har lämnat personuppgifter till oss ber vi dig kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan att verifiera föräldrarnas samtycke tar vi bort den informationen från våra servrar.

Ändringar av denna integritetspolicy

 • Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Du rekommenderas att regelbundet granska denna integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar i denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

 Kontakta oss Om du har några frågor om denna integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss via e-post: info@golfturkey.com

Prenumerera på vårt nyhetsbrev. (engelska)
Få de bästa erbjudandena direkt i din inkorg varje månad!
Prenumeration
© 2024 golfturkey.com
sv_SESvenska