Retningslinjer for personvern

Ikrafttredelsesdato: 20.12.2020

 Innledning

 • Vår personvernerklæring regulerer ditt besøk på golfturkey.com og forklarer hvordan vi samler inn, beskytter og utleverer informasjon som er et resultat av din bruk av tjenesten vår.

 • Ved å bruke våre tjenester samtykker du til at vi samler inn og bruker opplysningene dine i samsvar med disse retningslinjene. Dette gjør det mulig for oss å forbedre kvaliteten på tjenestene vi tilbyr deg.

 • Med mindre annet er spesifisert i denne personvernerklæringen, har terminologien her de samme definisjonene som i våre vilkår og betingelser. Disse vilkårene og betingelsene regulerer din bruk av våre tjenester og utgjør sammen med denne personvernerklæringen en bindende avtale mellom deg og oss.

Definisjoner

 • TJENESTEN betyr at golfturkey.com nettsted.

 • PERSONOPPLYSNINGER betyr opplysninger om en levende person som kan identifiseres ut fra disse opplysningene (eller ut fra disse og annen informasjon som enten er i vår besittelse eller kan komme i vår besittelse).

 • BRUKSDATA er data som samles inn automatisk, enten generert ved bruk av tjenesten eller fra selve tjenesteinfrastrukturen (for eksempel varigheten av et sidebesøk).

 • COOKIES er små filer som lagres på enheten din (datamaskin eller mobilenhet).

 • DATAKONTROLLER betyr en fysisk eller juridisk person som (alene eller i fellesskap eller sammen med andre personer) bestemmer for hvilke formål og hvordan personopplysninger skal behandles. I denne personvernerklæringen er vi behandlingsansvarlig for dine opplysninger.

 • DATABEHANDLER (ELLER TJENESTELEVERANDØRER) betyr enhver fysisk eller juridisk person som behandler opplysningene på vegne av den behandlingsansvarlige. Vi kan bruke tjenestene til ulike tjenesteleverandører for å behandle opplysningene dine mer effektivt.

 • PERSONOPPLYSNINGER er enhver levende person som er gjenstand for personopplysninger.

 • BRUKEREN er personen som bruker tjenesten vår. Brukeren tilsvarer den registrerte, som er gjenstand for personopplysninger.

Innsamling og bruk av informasjon

 • Vi samler inn ulike typer informasjon for å kunne tilby og forbedre tjenesten vår.

Typer data som samles inn

 • Personopplysninger Når du bruker tjenesten vår, kan vi be deg om å gi oss visse personopplysninger som kan brukes til å kontakte eller identifisere deg ("personopplysninger"). Personlig identifiserbar informasjon kan omfatte, men er ikke begrenset til:

  • 0.1. E-postadresse

  • 0.2. Fornavn og etternavn

  • 0.3. Telefonnummer

  • 0.4. Adresse, Land, Delstat, Provins, Postnummer, By

  • 0.5. Informasjonskapsler og bruksdata

 • Vi kan bruke opplysningene dine til å kontakte deg med nyhetsbrev, markedsførings- eller reklamemateriell og annen informasjon som kan være av interesse for deg. Du kan reservere deg mot å motta slik kommunikasjon fra oss ved å følge avmeldingslenken.

Data om bruk

 • Vi kan også samle inn informasjon som nettleseren din sender når du besøker tjenesten vår eller får tilgang til tjenesten via en hvilken som helst enhet ("bruksdata").

 • Disse bruksdataene kan omfatte informasjon som datamaskinens Internett-protokolladresse (f.eks. IP-adresse), nettlesertype, nettleserversjon, sidene i tjenesten du besøker, tidspunkt og dato for besøket, tiden du bruker på disse sidene, unike enhetsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

 • Når du får tilgang til tjenesten med en enhet, kan disse bruksdataene inneholde informasjon som typen enhet du bruker, enhetens unike ID, enhetens IP-adresse, enhetens operativsystem, typen nettleser du bruker, unike enhetsidentifikatorer og andre diagnostiske data. Data fra informasjonskapsler for sporing: Vi bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier for å spore tjenesteaktiviteten vår og lagre visse opplysninger. Informasjonskapsler er filer med en liten mengde data, som kan inneholde en anonym unik identifikator. Informasjonskapsler sendes til nettleseren din fra et nettsted og lagres på enheten din. Andre sporingsteknologier, for eksempel beacons, tagger og skript, brukes også til å samle inn og spore informasjon og forbedre og analysere tjenesten vår. Du kan instruere nettleseren din til å avvise alle informasjonskapsler eller til å indikere når en informasjonskapsel sendes. Det kan imidlertid hende at du ikke kan bruke enkelte deler av tjenesten vår hvis du ikke godtar informasjonskapsler.

 • Eksempler på informasjonskapsler vi bruker:

  • 0.1. Øktinformasjonskapsler: Vi bruker øktinformasjonskapsler for å drive tjenesten vår.

  • 0.2. Informasjonskapsler for preferanser: Vi bruker informasjonskapsler for å huske dine preferanser og innstillinger.

  • 0.3. Informasjonskapsler for sikkerhet: Vi bruker sikkerhetsinformasjonskapsler av sikkerhetshensyn.

  • 0.4. Informasjonskapsler for annonsering: Informasjonskapsler for annonsering brukes til å vise deg annonser som kan være relevante for deg og dine interesser.

Andre data

 • Når du bruker tjenesten vår, kan vi også samle inn følgende opplysninger: kjønn, alder, fødselsdato, fødested, passopplysninger, statsborgerskap, bostedsregistrering og faktisk adresse, telefonnummer (jobb, mobil), opplysninger om sivilstand, familiemedlemmer, personnummer (eller annen skattebetaleridentifikasjon), kontorsted og andre opplysninger.

Bruk av data

 • Vi bruker de innsamlede dataene til ulike formål:

  • 0.1. for å levere og vedlikeholde tjenesten vår;

  • 0.2. for å varsle deg om endringer i tjenesten vår;

  • 0.3. for å tillate deg å delta i interaktive funksjoner i tjenesten vår når du velger å gjøre det;

  • 0.4. for å yte kundestøtte;

  • 0.5. for å samle inn analyser eller verdifull informasjon slik at vi kan forbedre tjenesten vår;

  • 0.6. for å overvåke bruken av tjenesten vår;

  • 0.7. for å oppdage, forebygge og løse tekniske problemer;

  • 0.8. for å oppfylle andre formål som du oppgir opplysningene til;

  • 0.9. for å oppfylle våre forpliktelser og håndheve våre rettigheter i henhold til kontrakter som er inngått mellom deg og oss, inkludert fakturering og innkreving;

  • 0.10. for å gi deg varsler om kontoen og/eller abonnementet ditt, inkludert varsler om utløp og fornyelse, e-postinstruksjoner osv;

  • 0.11. for å gi deg nyheter, spesialtilbud og generell informasjon om andre varer, tjenester og arrangementer som vi tilbyr og som ligner på dem du allerede har kjøpt eller forespurt om, med mindre du har valgt å ikke motta slik informasjon;

  • 0.12. På annen måte som vi kan beskrive når du oppgir informasjonen;

  • 0.13. til andre formål med ditt samtykke.

Oppbevaring av data

 • Vi lagrer personopplysningene dine bare så lenge det er nødvendig for de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen. Vi vil beholde og bruke personopplysningene dine i den grad det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser (for eksempel hvis vi er pålagt å beholde opplysningene dine for å overholde gjeldende lover), løse tvister og håndheve våre juridiske avtaler og retningslinjer.

 • Vi lagrer også bruksdata for interne analyseformål. Bruksdata lagres vanligvis i en kortere periode, bortsett fra når disse dataene brukes til å styrke sikkerheten eller forbedre tjenestens funksjonalitet, eller vi er juridisk forpliktet til å lagre disse dataene i lengre perioder.

Overføring av data

 • Informasjonen din, inkludert personopplysninger, kan bli overført til - og vedlikeholdt på - datamaskiner utenfor din stat, provins, land eller annen statlig jurisdiksjon der databeskyttelseslovene kan avvike fra lovene i din jurisdiksjon. Vær oppmerksom på at vi overfører data, inkludert personopplysninger, til skyservere og behandler dem der. Ditt samtykke til denne personvernerklæringen, etterfulgt av innsending av slik informasjon, representerer ditt samtykke til denne overføringen. Vi vil ta alle skritt som med rimelighet er nødvendige for å sikre at dataene dine behandles sikkert og i henhold til denne personvernerklæringen. Ingen overføring av dine personopplysninger vil skje til en organisasjon eller et land med mindre det finnes tilstrekkelige kontroller, inkludert sikkerheten til dine data og annen personlig informasjon.

Offentliggjøring av data

 • Vi kan utlevere personopplysninger som vi samler inn eller som du oppgir:

  • 0.1. Utlevering i forbindelse med rettshåndhevelse. Under visse omstendigheter kan vi bli pålagt å utlevere personopplysningene dine hvis det kreves ved lov eller som svar på gyldige forespørsler fra offentlige myndigheter.

  • 0.2. Forretningstransaksjoner. Hvis våre datterselskaper eller vi er involvert i en fusjon, et oppkjøp eller salg av eiendeler, kan personopplysningene dine bli overført.

  • 0.3. Andre tilfeller. Vi kan også utlevere opplysningene dine:

   • 0.3.1. til våre datterselskaper og tilknyttede selskaper;

   • 0.3.2. til entreprenører, tjenesteleverandører og andre tredjeparter vi bruker for å støtte vår virksomhet;

   • 0.3.3. for å oppfylle det formålet du oppgir dem til;

   • 0.3.4. for ethvert annet formål som vi opplyser om når du oppgir opplysningene;

   • 0.3.5. med ditt samtykke i alle andre tilfeller;

   • 0.3.6. hvis vi mener at utlevering er nødvendig eller hensiktsmessig for å beskytte selskapets rettigheter, eiendom eller sikkerhet, våre kunder eller andre.

Datasikkerhet

 • Opplysningenes sikkerhet er viktig for oss, men husk at ingen overføringsmetode over Internett eller metode for elektronisk lagring er 100% sikker. Selv om vi bestreber oss på å bruke kommersielt akseptable metoder for å beskytte personopplysningene dine, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet.

Dine personvernrettigheter i henhold til personvernforordningen (GDPR)

 • Hvis du er bosatt i Den europeiske union (EU) eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), har du visse personvernrettigheter som dekkes av GDPR.

 • Vi tar sikte på å treffe rimelige tiltak slik at du kan korrigere, endre, slette eller begrense bruken av personopplysningene dine.

 • Hvis du ønsker å bli informert om hvilke personopplysninger vi har om deg, og hvis du vil at de skal fjernes fra systemene våre, kan du sende oss en e-post til info@golfturkey.com.

 • Under visse omstendigheter har du følgende personvernrettigheter:

  • 0.1. Retten til å få tilgang til, oppdatere eller slette informasjonen vi har om deg;

  • 0.2. Rett til retting. Du har rett til å få opplysningene dine rettet hvis de er unøyaktige eller ufullstendige;

  • 0.3. Rett til å protestere. Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysningene dine;

  • 0.4. Rett til begrensning. Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine;

  • 0.5. Retten til dataportabilitet. Du har rett til å få en kopi av personopplysningene dine i et strukturert, maskinlesbart og alminnelig anvendt format;

  • 0.6. Retten til å trekke tilbake samtykket. Du har også rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst når vi er avhengige av ditt samtykke for å behandle personopplysningene dine;

Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å bekrefte identiteten din før vi svarer på slike forespørsler. Vær oppmerksom på at vi kanskje ikke kan levere tjenesten uten visse nødvendige opplysninger.

Du har rett til å klage til en datatilsynsmyndighet på vår innsamling og bruk av personopplysningene dine.

Ta kontakt med din lokale personvernmyndighet i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) for mer informasjon.

Tjenesteleverandører

 • Vi kan ansette tredjepartsselskaper og enkeltpersoner for å legge til rette for tjenesten vår ("tjenesteleverandører"), levere tjenester på våre vegne, utføre tjenesterelaterte tjenester eller hjelpe oss med å analysere hvordan tjenesten vår brukes. Disse tredjepartene har kun tilgang til personopplysningene dine for å utføre disse oppgavene på våre vegne og er forpliktet til ikke å utlevere eller bruke dem til andre formål.

Analyse

 • Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å overvåke og analysere bruken av tjenesten vår.

CI/CD-verktøy

 • Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å automatisere utviklingsprosessen for tjenesten vår.

Behavioral Remarketing

 • Vi kan bruke remarketingtjenester til å annonsere på tredjeparts nettsteder etter at du har besøkt tjenesten vår. Våre tredjepartsleverandører og vi bruker informasjonskapsler til å informere, optimalisere og vise annonser basert på dine tidligere besøk på tjenesten vår.

Betalinger

 • Vi kan tilby betalte produkter og/eller tjenester i tjenesten. I så fall bruker vi tredjepartstjenester for betalingsbehandling (f.eks. betalingsbehandlere).

 • Vi lagrer eller samler ikke inn betalingskortopplysningene dine. Denne informasjonen gis direkte til våre tredjeparts betalingsbehandlere, hvis bruk av personopplysningene dine er underlagt deres personvernerklæring. Disse betalingsbehandlerne følger standardene i PCI-DSS som administreres av PCI Security Standards Council, som er et samarbeid mellom merkevarer som Visa, Mastercard, American Express og Discover. PCI-DSS-kravene bidrar til sikker håndtering av betalingsinformasjon.

Lenker til andre nettsteder

 • Tjenesten vår kan inneholde innhold og lenker til andre nettsteder som ikke drives av oss. Hvis du klikker på en tredjepartslenke, vil du bli sendt til det aktuelle tredjepartsnettstedet. Vi anbefaler deg på det sterkeste å lese gjennom personvernreglene for hvert enkelt nettsted. Vi har ingen kontroll over og påtar oss intet ansvar for tredjeparts nettsteder eller tjenesters innhold, personvernerklæringer eller praksis.

Barns personvern

 • Tjenestene våre er ikke ment for bruk av barn under 18 år ("barn" eller "barn"). Vi samler ikke bevisst inn personlig identifiserbar informasjon fra barn under 18 år.

 • Hvis du vet at et barn har gitt oss personopplysninger, ber vi deg ta kontakt med oss. Hvis vi blir oppmerksomme på at vi har samlet inn personopplysninger fra barn uten å verifisere foreldrenes samtykke, fjerner vi opplysningene fra serverne våre.

Endringer i denne personvernerklæringen

 • Vi kan oppdatere våre retningslinjer for personvern fra tid til annen. Vi anbefaler deg å gå gjennom denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for eventuelle endringer. Endringer i denne personvernerklæringen trer i kraft når de legges ut på denne siden.

 Kontakt oss Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss via e-post: info@golfturkey.com

Abonner på nyhetsbrevet vårt. (engelsk)
Få de beste tilbudene direkte i innboksen din hver måned!
Abonnement
© 2024 golfturkey.com
nb_NONorsk bokmål